Selecteer een pagina

uitslagen

vierkamp

Bekijk hier de uitslagen van alle vierkamponderdelen. Na de Feestvierdaagse komen hier nog foto’s te staan. Deze vind je gedurende de Feestvierdaagse op onze Facebookpagina.

    MUZIEKBINGO

     1. Suffers en Bluffers
     2. Peno 2.0
     3. Firebirds
     4. Tapfit/ Westside
     6. HFC Haarlem
     7. Bakasiones/ Trambaan 2
     9. Desperado’s
    10. Geen Grenzen
    11. Balenciagageiten/ Het Eenige Team

 

 

    Klaverjassen

     1. HFC Haarlem
     2. Bakasiones
     3. Geen Grenzen
     4. Suffers en Bluffers
     5. Desperado’s
     6. Balenciagageiten
     7. Peno
     8. Tapfit
     9. Westside
   10. Trambaan 2
   11. Het Eenige Team
   12. Firebirds

    Murphy’s Quiz

     1. Tapfit
    2. Bakasiones
    3. Desperado’s en Peno
    5. Het Eenige Team en Geen Grenzen
    7. HFC Haarlem en Firebirds
    9. Balenciagageiten
   10. Westside
   11. Trambaan 2
  12. Suffers en Bluffers

    Darten

     1. HFC Haarlem
     2. Het Eenige Team
     3. Peno 2.0
     4. Geen Grenzen
     5. Trambaan 2
     6. Firebirds
     7. Westside
     8. Tapfit
     9. Bakasiones
   10. Balenciagageiten
   11. Desperado’s
  12. Suffers en Bluffers

    Beachpadel

    1. HFC Haarlem
    2. Desperado’s 
    3. Firebirds
    4. Suffers en Bluffers
    5. Tapfit
    6. Het Eenige Team
    7. Trambaan 2 
    8. Geen Grenzen
    9. Balenciagageiten
   10. Bakasiones
   11. Westside
   12. Peno 2.0

    BBB-SPEL

     1. Tapfit
     2. Trambaan 2
     3. Peno 2.0
     4. Balenciagageiten
     5. Suffers en Bluffers
     6. Geen Grenzen
     7. Firebirds
     8. HFC Haarlem
     9. Het Eenige Team
   10. Bakasiones
   11. Westside
   12. Desperado’s

    Biljarten

     1. Bakasiones
    2. Peno 2.0
    3. Desperado’s
   4. Suffers en Bluffers
   5. Geen Grenzen
   6. Het Eenige Team
   7. Balenciagageiten
   8. Westside en Trambaan 2
  10. HFC Haarlem
  11. Tapfit
  12. Firebirds 

    Snel & Behendig

     1. Trambaan 2
     2. Firebirds
     3. Peno 2.0
    4. Het Eenige Team
    5. Tapfit
    6. Suffers en Bluffers
    7. Balenciagageiten
    8. Bakasiones
    9.  Desperado’s
  10. HFC Haarlem
  11.  Geen Grenzen
  12. Westside

    Sponsorloop

     1. Balenciagageiten
     2. HFC Haarlem
     3. Peno 2.0
     4. Tapfit
     5. Bakasiones
     6. Desperado’s
     7. Trambaan 2
     8. Suffers en Bluffers
     9.  Westside
    10. Het Eenige Team
    11.  Geen Grenzen
    12. Firebirds

    Fietstocht

    1. Westisde en Trambaan 2
   3. Bakasiones en Geen Grenzen
   5. Desperado’s, HFC Haarlem,
        Het Eenige Team en Tapfit
    9.  Suffers en Bluffers en Peno 2.0
    11.  Firebirds
   12. Balenciagageiten

   Eindstand

1. Tapfit 141 punten
2. Suffers en Bluffers 132 punten
3. Peno 2.0 129 punten
4. Het Eenige Team 126 punten
   Trambaan 2 126 punten
6. Bakasiones 117 punten
7. Geen Grenzen 112 punten
8. Desperado’s 104 punten
9. HFC Haarlem 98 punten
    Firebirds 98 punten
11. Westside 90 punten
12. Balenciaga geiten 74 punten

 

    Sjoelen

    1. Tapfit
    2. Bakasiones
    3. Suffers en Bluffers
    4. Het Eenige Team
    5. Trambaan 2
    6. Westside
    7.  Desperado’s
    8. Peno 2.0
    9. Geen Grenzen
  10. Balenciagageiten
  11. Firebirds en HFC Haarlem

    Slechtste Chauffeur van Norg

     1. Het Eenige Team
     2. Trambaan 2
     3. Tapfit
     4. Desperado’s
     5. Suffers en Bluffers
     6. Bakasiones
     7.  Westside
     8. Geen Grenzen
     9. Firebirds
   10. Peno
   11. Balenciagageiten
   12. HFC Haarlem

    Jeu de Boule

    1. Het Eenige Team
   2. Suffers en Bluffers
   3. Trambaan 2
   4. Desperado’s
   5. Geen Grenzen
   6. Westside
   7.  Tapfit
   8. Bakasiones
   9. Peno 2.0
 10. HFC Haarlem
 11. Balenciagageiten
12. Firebirds

    Klootschieten

     1. Suffers en Bluffers
     2. Het Eenige Team
     3. Tapfit
    4. Geen Grenzen
    5. HFC Haarlem en Trambaan 2
    7.  Firebirds en Peno 2.0
    9. Westside
   10. Desperado’s
   11. Bakasiones
  12. Balenciagageiten

    Finalespel

    1. Firebirds
    2. Geen Grenzen
    3. Peno 2.0
   4. Suffers en Bluffers
   5. Het Eenige Team
   6. Bakasiones
   7.  Tapfit
   8. Trambaan 2
   9. Balenciagageiten
  10. Desperado’s
  11. Westside
  12. HFC Haarlem